občanské sdružení
 • Naše cíle
 • O nás
 • Novinky
 • Inzerce
 • Hybrid-spinn
 • Nominujte
 • Histografie
 • Podpořili jsme
 • Kontakt
 • Občanské sdružení je držitelem vzácného artefaktu

  Litografické nálepky z obchodní krabice na doutníky s reliéfem
  ze skutečného zlata,

  práce společnosti GEO. S. HARRIS & SONS, Philadelphia z r. 1896

  V období 1880 až 1890 bylo obvyklé, že výrobci cyklistických kol zdůrazňovali ve svých
  sloganech společenské změny a technický pokrok tehdejší moderní doby, která měla výrazný vliv na zmodernizovanou definici "spinningu". V 18. století byl výraz SPINNING  spojován především s textilním průmyslem (kolovrat, předení, spřádání, spřádací stroj). Významově ovšem byl tímto vyjadřován pohyb s točivým momentem, který byl tolik příznačný právě pro práci u kolovratu. Tuto činnost později výrobci kol přirovnali k točivému pohybu nohou na pedálech cyklistického kola. Díky těmto výrobcům dostává o století později význam "spinning" nový směr a celé následující století se v oblasti cyklistiky výraz usměrňuje a vzniká nová definice, která vyjadřuje pravidelný, plynulý a neustávající /rytmus/ šlapání do pedálu, který se nejčastěji vyskytoval v cyklistickém oboru ve spojení jízdy do kopce nebo z kopce "spinning hills".

  O další století později, konec 20. století, se výraz ustálil a dále se hojně užívá nejen v klasické cyklistice, ale veřejnost ho začíná vnímat jako jízdu na stacionárním kole nebo rotopedu v posilovnách nebo doma.

  Současná vizuální podoba stacionárních kol a tedy i samotný název zůstává v nynějším moderním světě věrná svému odkazu, který má kořeny na samém přelomu 19. a 20. století, tedy více jak 130 let.