občanské sdružení
 • Naše cíle
 • O nás
 • Novinky
 • Inzerce
 • Hybrid-spinn
 • Nominujte
 • Histografie
 • Podpořili jsme
 • Kontakt
 • Povinné údaje na webových stránkách

  Přestože již přes čtyři roky mají povinnost podnikatelé na svých webových presentacích uvádět některé identifikační údaje, drobným průzkumem jsme zjistili, že řada z nich zákon stále neplní nebo je stále nemá kompletní.

  Neúplné údaje nebrání k získání ocenění, pokud jsou uvedeny alespoň základní údaje včetně identifikačního čísla. Pokud na webových stránkách není uvedeno IČ, pak je nominovaný vyřazen zcela. 

  Zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., který vstoupil v platnost od 1. 1. 2014, nadále platí povinnost uvádět na svých internetových stránkách povinné údaje, které byly dosud upraveny v § 13a obchodního zákoníku.


  Jaké povinné údaje by to měly být?

  • jméno a příjmení podnikatele nebo název společnosti (přesný název podle obchodního nebo živnostenského rejstříku, včetně dodatku)
  • sídlo nebo místo podnikání
  • identifikační číslo (IČ)
  • daňové identifikační číslo (DIČ)
  • údaj o zápisu do veřejného rejstříku vč. spisové značky a další povinné údaje  Fyzická osoba – podnikatel, VZOR

  •     Josef Novák – PREMIUM fitness
  •     Ulice česká 35, Praha 10, 101 00
  •     IČ: 12345678
  •     DIČ: CZ8812345678  /jen v případě, že jste plátcem DPH/
  •     Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1. ledna 2014
  •     (Identifikační číslo provozovny: 10000121212) – není povinné


  Právnická osoba – společnost s ručením omezeným, VZOR

  •     PREMIUM fitness s.r.o.
  •     Sídlo: Ulice česká 35, Praha 10, 101 00
  •     IČ: 12345678
  •     DIČ: CZ12345678  /jen v případě, že jste plátcem DPH/
  •     Registrovaná v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 123456