občanské sdružení
 • Naše cíle
 • O nás
 • Novinky
 • Inzerce
 • Hybrid-spinn
 • Nominujte
 • Histografie
 • Podpořili jsme
 • Kontakt
 • Certifikační tabulka

  Provozovatelé fitness center, ozdravovny, spolky a různí organizátoři zaměřující se na skupinová cvičení budou oceněni

  Certifikátem a obdrží nálepku

  "přátelský lekcím skupinového cvičení"

  spinning 4 health

  cert spinning 4

  cert spinning 4
  Certifikáty jsou rozděleny do různých úrovní a budou subjektům uděleny podle délky působení v oblasti sportovních a tělovýchovných aktivit.

  Certifikát
  1 - 11 měsíců
  Bronzový Certifikát
  1 - 3 roky
  Stříbrný Certifikát
  4 - 6 let
  Zlatý Certifikát
  7 - 9 let
  Platinový Certifikát
  10 - 11 let
  Diamantový Certifikát
  12 - xx let

  V následujících letech bude umožněno oceněnému subjektu si zažádat o zařazení do vyšší úrovně certifikace odpovídající tabulce. Zde ovšem bude nutné, aby subjekt, který byl upozorněn na nekompletní údaje na webové presentaci v průvodním dopise s prvním certifikátem, měl tyto doplněny a aktualizovány s platnou legislativou.


  Posilovnami to nekončí, distributoři, prodejci, školitelé a franchisoři obdrží čestný certifikát za celoplošné působení v propagaci skupinových cvičení.

  Certificate of Honor
  za osvětu

  ______________________________________________


  V případě přemístění provozovny nebo otevření další pobočky si subjekt může zažádat o udělení certifikátu také pro nový prostor přes kontaktní formulář nebo na adrese sdružení. Je nutné, aby byla dodržena všechna tři základní kritéria stanovená certifikačním programem i pro nově otevřený prostor.

  Povinné požadavky k získání certifikace jsou následující:

  a) legislativní (transparentnost, činnost provozována v souladu s předpisy)

  b) kvality (uvádění ve známost jakoukoli veřejnou formou, pravdivá informovanost, neklamat v reklamě, komunikace, důvěra)

  c) kvantity (pořádání skupinových cvičení, v případě distributorů/franšízantů nabízení výrobků, služeb a zdělávání propagující trendová skupinová cvičení)


  SHRNUTÍ  **************************************************

  Co by měl splňovat kandidát, aby prošel certifikací

  • Svou provozovnu řádně označenou na viditelném místě
  • Provozovat / nabízet /organizovat jakékoli skupinové cvičení, např. Tae-bo, spinning, aerobic, TRX, cvičení na zdravá záda aj.Své aktivity veřejně propagovat vlastními webovými stránkami nebo např. přes facebook, regionální časopis aj.
  • Vlastnit platné živnostenské oprávnění
  • Povinné nebo alespoň základní údaje na vlastních webových stránkách podnikatele
  Důležité:
  Udělením certifikátu nezávislé občanské sdružení spinning4health.cz nenabízí žádné členství ani zařazení do nějakého placeného vzdělávacího programu či placené databáze.
  Za certifikát se nic neplatí a podnikatele k ničemu nezavazuje.
  Administrativní poplatek bude spojen pouze s vystavením duplikátu nebo s převystavením certifikátu do vyšší úrovně.

  Podívejte se na náš nominační projekt obrazem: videospot ke shlédnutí ZDE
  nebo v sekci "HISTOGRAFIE" v záložce "Evoluce cvičení".