občanské sdružení
 • Naše cíle
 • O nás
 • Novinky
 • Inzerce
 • Hybrid-spinn
 • Nominujte
 • Histografie
 • Podpořili jsme
 • Kontakt
 • HISTORIE

  Proti proudu času (evoluce cvičení)

  I. část
  Od antiky po moderní fitness program
  stáhnout video zde

  Už v antice se vědělo, že cvičení pomáhá získat zpět vnitřní rovnováhu. Tělesný pohyb byl považován za součást zdravého a harmonického způsobu života. Kult těla, který vyznávala antika, se ke slovu opět dostává v 18. a 19. století a plně rozvíjí různé cvičební a tréninkové metody jednoduše nazývané tělocvik. Dnešní zdravotní, léčebné a gymnastické cvičení vychází z těchto základů. Pro mnohé může být překvapující, že současný účinný fitness program zahrnující aerobic, pilates, jógu, spinning či TRX se vizuálně velmi podobá tradičnímu tělocviku předchozích století.


  MODERNÍ FITNESS

  Ve světle globalizace (epocha 21. století)

                                  Současný fenomén zdravého životního stylu

                                                    stáhnout video zde

  Historie moderní posilovny vychází ze zkušeností těch, kteří přišli před námi. Donedávna si veřejnost většinou spojovala fitness centra s posilovnou plnou strojů, činek a svalnatých kulturistů. V 21.století pro nás fitness znamená  pohyb pro zdraví, duševní a fyzickou kondici. Tuto vlastně historickou myšlenku s inovativním obsahem pomáhají šířit drobní provozovatelé fitness center, ozdravovny, spolky a organizátoři skupinových cvičení či různých sportovních aktivit jako jsou např. cyklistické výlety či maratony. Nesmíme opomenout ani obchodní řetězce, prodejce a franchisory nabízející sportovní služby, vzdělání, oděvy, obuv a jiné produkty z oblasti fitness, které  tím pádem propagují nejnovější trendy sportovních aktivit.

  Rozhodli jsme se spustit projekt, který by dal těmto subjektům na vědomí, že vnímáme jejich práci, víme o nich a že si jich vážíme. Jsou to právě oni, kterým náleží největší zásluhy v rozvoji kondičně-zdravotních lekcí patřících k základům prevence civilizačních chorob. Hlavním cílem projektu je ocenit tyto subjekty a zvýšit zájem o provozování skupinových cvičení. Chceme také pomoci podnikatelům orientovat se v legislativě vztahující se na povinný obsah webových stránek.


  OCENĚNÍ

  Nominujte na ocenění

  Posilovna přátelská skupinovým cvičením


                                                     stáhnout video zde

  Subjektům, které šíří myšlenku trendových skupinových lekcí vycházejících z přirozeného pohybu, jenž se pak stává běžnou součástí každodenního života, budou udělovány ocenění „Přátelský lekcím skupinového cvičení“.

  Co by tedy měl splňovat kandidát, aby získal ocenění?

  • Provozovat jakékoli skupinové cvičení
  • Svou provozovnu musí mít řádně označenou na viditelném místě.
  • Své aktivity by měl veřejně propagovat vlastními webovými stránkami nebo např. přes facebook, regionální časopis aj.
  • Musí vlastnit platné živnostenské oprávnění
  • Na webových stránkách podnikatele musí být uvedené ze zákona povinné údaje

  Nominačního procesu se mohou účastnit všichni – provozovatelé aktivit, veřejnost, instituce – kdokoliv. Nominovat lze přes formulář umístěný na našich webových stránkách, případně zaslat na adresu sdružení, nebo e-mailem.

  Nominujte svého trenéra či fitness a dejte jim šanci získat ocenění Přátelský skupinovým cvičením.

                                    celý video spot ke stažení zde


  Poděkování

  společnosti Aerospinning Master Franchising, s.r.o.,
  za poskytnutý filmový materiál a zázemí pro audiovizuální tvorbu